หลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้ง

หลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้ง

หลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้ง

แผ่นหลังคาลอน S และลอน T สามารถดัดโค้งได้  โดยรัศมี ต้องไม่น้อยกว่า 25 ซม. ซึ่งความยาว และองศา ของโค้งนั้นจะแตกต่างกันไปตามการลาดเอียงของหลังคา ถึงแม้จะเป็นรัศมีเดียวกันก็ตาม ซึ่งแบ่งชนิดของ แผ่นหลังคาเหล็กดัดโค้ง หลังคาโค้งได้ตามแผ่นหลังคาแบบดัดโค้ง เหมาะสำหรับงานมุงหลังคาที่มีลักษณะเป็นทรงโค้งงอ หรือประยุกต์เป็นกันสาด หรือหลังคาโรงจอดรถ โรงงาน นอกจากจะให้ประโยชน์ในการบังแดด บังลมได้ดีแล้วยังให้ทั้งความสวยงามที่เข้ากับสิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว แผ่นหลังคาเหล็กดัดโค้ง ให้รูปทรงอาคารที่แตกต่างออกไปจากหลังคาแบบธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถสั่งผลิตได้ทั้งโค้งคว่ำและโค้งหงาย โดยมีรัศมีการโค้งไม่ต่ำกว่า 300 มม. ซึ่งนอกจากความสวยงาม ที่สร้างความทันสมัยและโดดเด่นให้กับตัวอาคารแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างอาคารเมื่อเทียบกับวัสดุแบบอื่นๆ ทั้งยังช่วยลดโครงสร้างของพื้นที่ ที่จะต้องรองรับตัวหลังคา อีกทั้งยังผลิตจากวัสดุชั้นและกรรมวิธีการผลิตที่มาตรฐาน ทำให้เมื่อทำการดัดโค้งงอและนำไปติดตั้งแล้วสามารถทนทานต่อแรงต้านของลมได้เป็นอย่างดีสัญลักษณ์ระยะ แผ่นหลังคาเหล็กดัดโค้ง  มีอายุการใช้งานยาวนานและมีราคาถูกกว่าท้องตลาด สามารถติดฉนวนกันความร้อน มีทั้งฉนวนพีอีโฟมและพียูโฟมทำให้บริเวณบ้านเย็นสบาย

หลังคาโค้งกันสาดหลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้งกันสาด

หลังคาโค้งหลังเต่าหลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้งหลังเต่า

หลังคาโค้ง 2Rหลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้ง