Promotion

โปรโมชั่น เมทัลชีท ราคาถูก ประจำเดือน

เมทัลชีท บีเค ราคาเริ่มต้น
โปรโมชั่นเมทัลชีท บีเค พหลโยธิน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ขนส่งฟรี ของ บี.เค. เมทัลชีท พหลโยธิน จำกัด

  • รถกระบะ ขนส่งแผ่นเมทัลชีทยาวไม่เกิน 8 เมตร / น้ำหนัก ไม่เกิน 1.2 ตัน

จัดส่งฟรี

เมื่อซื้อแผ่นเมทัลชีทครบ 10,000 บาท ในระยะ 10 กม.

เมื่อซื้อแผ่นเมทัลชีทครบ 20,000 บาท ในระยะ 50 กม.

  • รถ 6 ล้อ ขนส่งแผ่นเมทัลชีทยาวไม่เกิน 12 เมตร / น้ำหนัก ไม่เกิน 5.5 ตัน

จัดส่งฟรี

เมื่อซื้อแผ่นเมทัลชีทครบ 50,000 บาท ในระยะ 10 กม.

เมื่อซื้อแผ่นเมทัลชีทครบ 100,000 บาท ในระยะ 50 กม.

  • รถเทรนเลอร์ ขนส่งแผ่นเมทัลชีทยาวไม่เกิน 17 เมตร น้ำหนัก ไม่เกิน 5.5 ตัน

จัดส่งฟรี

เมื่อซื้อแผ่นเมทัลชีทครบ 150,000 บาท ในระยะ 30 กม.